Zygmunt Rytka

Ur. 1947 r. w Warszawie. Prace realizuje w technice fotograficznej i wideo. Od 1972 roku uczestniczył w ponad 100 wystawach. Od 1974 do 1991 miał 11 wystaw indywidualnych. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Born 1947 in Warsaw. Works in photography and video technique. Since 1972, has participated in over 100 exhibitions. From 1974 to 1991 - 11 individual exhibitions. Lives and works in Warsaw.

Ważniejsze wystawy indywidualne / More important one-man exhibitions:

1974
- "Przedziały czasowe", Galeria Remont, Warszawa;
1975
- "Określenie miejsca", Galeria Znak, Białystok;
1978
- "Zapis powielany", Galeria Warexpo, Warszawa;
1981
- "Fotowizja - katalog s.m.", Mała Galeria ZPAF, Warszawa;
1983
- "Obrazy uzupełniające", Mała Galeria ZPAF, Warszawa;
1984
- "Ciągłość nieskończoności", Galeria Labirynt, Lublin;
1985
- "Kolekcja prywatna", Mała Galeria ZPAF, Warszawa;
1988
- "Obok sztuki", Galeria FF, Łódź;
- "Obiekty chwilowe", Galeria Wschodnia;
- "Obiekty chwilowe" Galeria BWA Lublin;
1991 - "Obiekt nietrwały", Galeria FF, Łódź;
1994 - "Kontakt", Mała Galeria ZPAF, Warszawa.


Copyright ©1998 Galeria FF ŁDK, Zygmunt Rytka.