Elżbieta Janicka

Urodzona w1970 roku.
Born in 1970.

1989-1994
- studia i dyplom na wydziale literatury współczesnej Uniwersytetu Paris VII Im. D. Diderot;
- studied at and received a diploma from the department of modern literature at D. Diderot University of Paris VII

od / since 1994
- prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim poświęcone twórczości i myśli awangardowej XX-lecia międzywojennego;
- has been teaching at the University of Warsaw, lecturing on art and avant-garde thought of 1919-1939

od / since 1995
- studentka Wyższego Studium Fotografii przy PWSFTv i T im. L.Schillera w Łodzi;
- a student of the College of Photography at the L. Schiller Film School in Lodz

Publikacje / publications
- Stan faktyczny (o fotografii Richarda Avedona), "Res Publica Nowa" 1996, nr 4
- fotografie, "Res Publica Nowa" 1997, nr 5


Copyright ©1997 Galeria FF ŁDK